Schimb de experiență între profesorii de la Liceul „Charles Laugier” din Craiova si profesorii de  la Lycée „Aristide Briand”, Saint-Nazaire, Franța

Liceul „Charles Laugier”, începând cu anul școlar 2023-2024, pentru o perioadă de patru ani, este acreditat Erasmus+ – domeniul educație școlară, beneficiind de finanțare europeană pentru derularea de activități  precum mobilități ale elevilor, stagii de observare sau participarea la cursuri de formare pentru profesori. În perioada 9-13 octombrie 2023, trei cadre didactice ale Liceului „Charles Laugier”, director adjunct, Marcu Alina, Panea Ludmila ṣi Obretin Jeni,  au desfășurat activitӑṭi de tip job shadowing la Liceul „Aristide Briand” din Saint-Nazaire, Franța.

Liceul gazdă este unul dintre primele șase licee ale Franței, având o populație școlară de peste 3000 elevi, iar numărul cadrelor didactice depășește 250. Pe cele 14 ha pe care se întinde școala sunt atât săli de clasă, cât și laboratoare, ateliere școlare, cantină, cămin, infirmerie, terenuri de sport, birouri ale administraṭiei.

Programul vizitei de lucru, stabilit împreunӑ cu echipa de management a școlii gazdă, a fost diversificat, vizând formarea profesională, pedagogică, culturală și lingvistică a participanților.

Debutul schimbului de experiență a vizat prezentarea Liceului  „Aristide Briand” de către directorul adjunct, doamna  Bourhiz și de coordonatoarea echipei Erasmus+, doamna Lisyanne Salle. Este situat în Saint-Nazaire, regiunea Loire-Atlantique, fiind singurul liceu public general și tehnologic din oraș. Au fost furnizate informaṭii despre structura liceului, programe de studiu, orar, finanțare, baza materialӑ. De la sălile de clasă și laboratoare echipate cu aparatură de ultimă generație, ateliere în care elevii din secțiunea tehnologică învațau tehnici de lucru pe avioane Airbus, până la cantina școlară, unde elevii și profesorii aveau meniuri diversificate, totul demonstra organizare, preocupare, management modern ṣi implicare.

Doamnele profesor Panea Ludmila ṣi Obretin Jeni au avut un schimb de experienṭӑ ce a constat în participarea la cursuri din aria curriculară Ṣtiinṭe ṣi discuṭii purtate cu elevii ṣi profesorii francezi referitoare la metodele didactice privind stimularea abordărilor interdisciplinare și transcurriculare, modul de realizare a unor demersuri didactice creative, în care elevii interesaṭi de ṣtiinṭe găsesc răspuns la dorinṭele ṣi preocupările lor, dar ṣi în crearea unui spaṭiu de manifestare a aptitudinilor ṣi a intereselor stiinṭifice. Domnii Alex DOUBLET ṣi  Michel BOSSER, profesori de fizică ṣi domnul Fabrice DHOLLAND, profesor de biologie au fost partenerii de discuṭii ṣi coordonatorii cursurilor la care au participat,  oferindu-le  modele de bune practici, prin folosirea metodelor de predare interactive şi interdisciplinare, respectiv folosirea instrumentelor informatice ṣi materialelor de laborator  în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Doamna director adjunct, Marcu Alina, a purtat discuții cu doamna Françoise Menard, consilier al elevilor în probleme de educație și orientare profesională, cu accent pe eforturile depuse de școală, familie, comunitate pentru reducerea abandonului, fixarea unei rute profesionale adecvate pentru elevii liceului, medierea conflictelor apӑrute între toṭi beneficiarii educaṭiei ṣi furnizorii acesteia.

 

Din  perspectivă  managementului şcolar, proiectele europene propun şi managerilor de şcoli noi experienţe de învăţare, de comunicare interculturală, noi căi de motivare şi de ameliorare a practicilor. Astfel, cele douӑ doamne director-adjunct au purtat discuṭii despre deschiderile pe care aceste proiecte europene le oferӑ elevilor, despre posibilitӑṭi de reorganizare a culturii organizaṭionale, perspective moderne în abordarea ṣi rezolvarea situaṭiilor dificile.

Activitățile din școală au fost continuate în comunitate prin vizite tematice la –  „Airbus Atlantis – Saint-Nazaire„ , (tema fiind “Implementarea de noi tehnologii pentru reducerea poluării în sectorul aeronautic”). Expert in proiectarea, producția și integrarea aerostructurilor complexe, compozite și hibride, Airbus Atlantic pregӑtește viitorul.

Șantierul naval, unul dintre primele patru din lume (tema fiind “Prevenirea, reducerea și controlul poluării marine”) cu un sit ce se întinde pe mai mult de 100 de hectare, iar echipamentele sale sunt printre cele mai inovatoare și mai mari din lume. Vizita ne-a permis să descoperim inovațiile implementate de Chantiers de l’Atlantique pentru a se potrivi cel mai bine în tranziția spre ecologic și pentru a reduce impactul poluӑrii navelor asupra mediului. Un exemplu este dat de noi metode de propulsie a navelor (GNL, vela rigidă etc.).

La „Lycée Guy Môquet – Etienne Lenoir”, Lycée Polyvalent din Châteaubriant, împreunӑ cu directorul adjunct, Carine Le LAY, membrii echipei, care au desfășurat activitate de job shadowing, au purtat discuții despre o nouӑ colaborare Erasmus, nivel postliceal, în Liceul “Charles Laugier”, în anul școlar 2023-2024.

Ca participanṭi la aceasta mobilitate, am perceput acest schimb de experienţă ca pe o resursă inepuizabilă de inspiraţie, de diversitate şi de inovaţie în planul educaţiei. Observarea demersului didactic, teoretic ṣi aplicativ, desfășurat în sӑli de clasă ṣi în laboratoare specializate, dotate cu ehipamente de specialitate (IT, simulatoare, instrumente de laborator), cât și discuțiile purtate cu omologii noștri, ne-au dat ocazia de a face o paralelă între  curricula școlară din cele două țări, de a identifica punctele comune, dar și diferențele de sistem, metode ṣi tehnici de lucru cu elevii care să dezvolte un mediu educațional pozitiv, sustenabil și motivant, abordarea dintr-o altӑ perspectivӑ a relaṭiei familie-ṣcoalӑ-comunitate, înṭelegând aici ṣi mediul de afaceri, partener durabil în susṭinerea unui sistem educaṭional performant.

Fiecare, dintre cei care am avut oportunitatea de a participa, vom continua să ne perfecționăm abilitățile dobândite în cadrul programului, prin aplicarea la clasă ṣi diseminarea rezultatelor obținute atât în cadrul comunității școlare, cât ṣi în cadrul comunității locale.

Mobilitӑțile elevilor ṣi profesorilor în țările  partenere în cele 15 proiecte europene implementate de Liceul „Charles Laugier”, în ultimii 20 de ani ,  au deschis orizonturi noi în educație. Facilitarea interacțiunii elevilor si profesorilor cu omologii lor din instituțiile de invățămînt europene a vizat  îmbunătățirea schimburilor de idei, cunoștințe și valori, dobândirea de abilități importante prin studiu sau prin formare.

Marcu Alina, Panea Ludmila ṣi Obretin Jeni, membri ai delegației  Liceului „Charles Laugier”

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.