REFLECȚII ASUPRA REALITĂȚII ÎN LITERATURĂ ȘI LINGVISTICĂ