Colocviul AGIR

0

Colocviul AGIR

Asociaţia Generală a Inginerilor din România organizează anual întruniri pentru păstrarea în atenţie a marilor personalităţi ale lumii tehnice, în special a celor din domeniul ingineriei. La această ediţie, evocările au făcut referire la...