Cercetare avansată în ştiinţele calculatorului

0

Cercetare avansată în ştiinţele calculatorului

Tot în cadrul Infrastructurii de Cercetare în Ştiinţe Aplicate, INCESA, funcţionează şi Centrul de Cercetare în Domeniul Ştiinţei Calculatoarelor. Laboratorul pentru integrarea inteligenţei formale în analiza, simularea, dezvoltarea, testarea şi certificarea infrastructurilor de comunicaţie...