Spor pentru performanţă

0

Spor pentru performanță

Cadrele didactice și personalul auxiliar au început depunerea dosarelor pentru obținerea gradației de merit. Aceasta constă într- un spor de 25% din salariul de bază, acordat pe o perioadă de cinci ani, pentru performanțe...

0

Spor pentru performanţă

Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar au început depunerea dosarelor pentru obținerea gradației de merit. Aceasta constă într-un spor de 25% din salariul de bază, acordat pe o perioadă de cinci ani, pentru performanțe...