Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

0

Ucv , grad de încredere ridicat

Universitatea din Craiova a primit calificativul “Grad de încredere ridicat” la evaluarea ARACIS.  A fost facuta o evaluare a calităţii programelor de studii oferite de Universitatea din Craiova , a managementului calităţii, a procedurilor...